Ocena 360 stopni

Ocena 360 w systemie E-Guide

 

Z systemem E-Guide dokonasz rzetelnej oceny 360 stopni – najbardziej rozległej oceny pracownika uwzględniającej wiele perspektyw otoczenia zawodowego, np. przełożonych, podwładnych, a nawet wybranych klientów i partnerów biznesowych. Mimo złożoności tego procesu możesz przeprowadzić go szybko, zlecając w systemie wykonanie ewaluacji odpowiednim osobom, które mogą wypełnić arkusze w najdogodniejszej dla siebie chwili, bez konieczności logowania się do systemu – ankieta może być wysłana drogą mailową.

 

Oprócz generowania komunikatów o konieczności wykonania ewaluacji, system E-Guide pozwala w prosty sposób tworzyć jasne i czytelne arkusze oceny oraz generować na ich podstawie raporty dające klarowny obraz wyników. W systemie E-Guide dostępne jest również archiwum przeprowadzonych do tej pory ewaluacji, do którego możesz zajrzeć w każdej chwili. E-Guide został zaprojektowany w oparciu o zasady poprawnego przeprowadzania ocen okresowych, a jego przejrzystość i intuicyjność sprawia, że pracownicy przestają drżeć przed oceną okresową.

 
 

Poznaj inne funkcje systemu

Zobacz inne materiały

English