Ocena 180 stopni

Ocena 180 stopni w systemie E-Guide

 

System E-Guide umożliwia również przeprowadzenie oceny 180, składającej się z samooceny pracownika oraz oceny dokonywanej przez przełożonego. Główną korzyścią wynikającą ze stosowania tego rodzaju ewaluacji jest wzrost świadomości pracownika na temat poziomu wykonywanych przez siebie obowiązków, a dzięki systemowi E-Guide cały proces może stać się przyjemniejszym.

 

Ewaluacji, w którą zaangażowane są dwie osoby mogą towarzyszyć komplikacje, nieporozumienia i opóźnienia, które system E-Guide pozwoli zminimalizować. W jaki sposób? Między innymi poprzez możliwość zlecania w systemie wykonania ewaluacji, możliwość wypełniania arkuszy w trybie online czy możliwość podglądu dokonanych już ewaluacji.

 
 

Poznaj inne funkcje systemu

Zobacz inne materiały

English