Zarządzanie firmą – baza wiedzy

Ewaluacja w przedsiębiorstwie

O tym, jak oceniać sprawiedliwie, konsekwentnie, nie zapominając o głównym celu i zawsze w związku z najbardziej aktualnymi potrzebami przedsiębiorstwa.

Metody oceniania pracowników

Najważniejsze metody oceniania pracowników dostosowane do zarządzania kompenetncjami – ich wady i zalety, zastosowanie oraz realizacja w systemie E-Guide

Zarządzanie przez kompetencje

Co to jest zarządzanie kompetencjami, czym ten model różni się od zarządzania przez cele i jak w ten sposób ulepszyć zarządzanie firmą?

 

System do KM w przedsiębiorstwie

Jak zarządzać wiedzą w systemie do knowledge management, dlaczego warto zabezpieczać ją przed osobami nieupoważnionymi i jak efektywnie dzielić ją z pracownikami?

system oceny pracownika

Budowa systemu oceny pracowników

O fazach wdrożenia systemu oceny pracowników, jego etapach i procedurach. Jak dobrać model do swoich potrzeb oraz  jak go efektywnie wykorzystać w firmie?

 

Knowledge Management

Jak zyskać synergię ludzi, efektywnych procesów oraz technologii, a także o tym, w jaki sposób system informatyczny powinien wspierać zarządzanie firmą ………………………….

Zarządzanie pracą specjalisty

O pracownikach kreatywnych oraz specjalistach, ich szczególnych wymaganiach i potrzebach, a także o tym, w jaki sposób efektywnie motywować ich do pracy.

Jak zarządzać pracownikami?

Zarządzanie pracownikami – w jaki sposób zadbać o kompetencje pracowników i jakie efekty daje sprawne zarządzanie kompetencjami pracowników w firmie

Przygotowanie do ewaluacji

O dobrym przygotowaniu do oceniania pracownika – formach oceny, kryteriach oceniania oraz wpływie ewaluacji na zarządzanie pracownikami.

 

Zarządzanie wiedzą w firmie

Jak efektywne zarządzać firmą w oparciu o wiedz pracowników, jakie korzyści ono przynosi oraz jak inspirować pracowników do wymiany doświadczeń?

 

Przeładowanie informacyjne
Na czym polega zjawisko przeładowania informacyjnego, jaki jest negatywny wpływ nadmiaru informacji
na zarządzanie firmą i jak
można go zminimalizować?

ocena pracownika

Ocena oczami pracownika

O tym jak wykorzystać ewaluację do zwiększenia motywacji wśród pracowników. Jak ewaluacja może wpłynąć na ich rozwój i mobilizację do poprawy wyników?

Motywacja pracowników

Jak ocena okresowa wpływa na motywację pracowników? Jakie korzyści z niej wynikają? Co jest największą wartością przedsiębiorstwa i jak o nią zadbać?

proces ewaluacji

Ocena pracy i jej proces
O efektywnej ocenie pracy będącej ważnym elementem procesu ewaluacji, o błędach w interpretacji wyników oceny oraz konieczności uniwersalności w ocenie.

English