Twój biznes i jego przyszłość

leżą w rękach ludzi,

których zatrudniasz

Akio Morita

korzysci dla firmy

Korzyści dla Organizacji i Zarządu

 

Uporządkowanie organizacji: jasno określone role i niezbędne kompetencje

 

 

Wzrost efektywności pracy firmy dzięki kompetentnej i zmotywowanej kadrze

 

 

Odporność na rotację pracowników dzięki zdolności firmy do szybkiego odtwarzania kluczowych ról

 

 

Świadomość silnych i słabych stron przedsiębiorstwa dzięki obrazowym raportom

 

 

Skuteczniejsze dobieranie zastępstw w oparciu o kompetencje pracowników

 

 

Podniesienie kwalifikacji pracowników poprzez dostosowanie szkoleń do realnych potrzeb firmy

Korzyści dla managerów i kierowników zespołów

 

Wzrost zaangażowania i motywacji całego zespołu

 

 

Usprawnienie realizacji projektów dzięki wzmocnieniu kompetencji zespołu

 

 

Doskonała znajomość kompetencji pracowników, ich zadań oraz celów

 

 

Jasne wymagania wobec pracowników

 

 

Wzrost efektywności pracy zespołowej

 

 

Przyspieszenie i zwiększenie skuteczności szkoleń dla nowych i stałych pracowników

manager

Pracownik

Korzyści dla pracownika

 

Znajomość wymagań i stawianych pracownikom celów

 

 

Stały rozwój kompetencji wspomagający efektywność pracy

 

 

Świadomość oceny pracy managera i całego zespołu

 

 

Wzrost zadowolenia z pracy i szybsza droga do osiągnięcia sukcesu

 

 

Wsparcie w rozwoju kariery zawodowej pracownika

 

 

Mierzalność wyników swojej pracy i świadomość ich poziomu

English