Ocena okresowa oczami pracownika

ocena pracownika

 

Czy arkusz oceny okresowej to dla pracownika tylko dodatkowy obowiązek, czy może wręcz przeciwnie: możliwość wyrażenia i poznania samego siebie, a tym samym szansa rozwoju?

W dużym uproszczeniu – obie odpowiedzi są poprawne. Bo ocena okresowa potraktowana przez pracodawcę po macoszemu to po prostu strata czasu, natomiast dobrze przygotowana ewaluacja zawsze ma wymierny wpływ na rozwój zawodowy i przyszłość pracownika.

Zastrzyk motywacji

Niewątpliwe jest, że w zarządzaniu każdym przedsiębiorstwem ogromnym wyzwaniem jest odpowiednia motywacja pracowników. Nieustannie zmieniające się priorytety utrudniają dostosowanie wewnętrznych działań szkoleniowych i motywacyjnych do aktualnych potrzeb członków zespołu. W intencji ocenianego pracownika leży zatem precyzyjne zakomunikowanie oczekiwań, planów i pomysłu na samego siebie w roli wartościowego członka zespołu. Właściwa interpretacja oceny okresowej jest źródłem ma zatem ogromny wpływ na budowanie systemu motywacyjnego w firmie, ale również zachęca pracowników do rozwoju.

Zobowiązująca ocena

Podsumowanie własnych działań, osiągnięć i kwalifikacji, które przyczyniły się do uzyskania określonych wyników, najlepiej obrazują nas samych – pod warunkiem, że są zestawione z opiniami zewnętrznymi. Bycie świadomym swoich mocnych i słabych stron, wraz z identyfikacją potencjału, często nie wystarcza do podjęcia kroków do ulepszenia swojego warsztatu lub podjęcia dogłębnych zmian. Poparcie personalnego zestawu kompetencji dobrą opinią managera czy współpracownika sprawia, że ewaluacja jest wiarygodna oraz zobowiązuje pracownika do dalszego doskonalenia samego siebie.

oceny okresowe

 

W trosce o rozwój

Ponadto, ocena okresowej pozwala pracownikowi uwierzyć, że jego przełożony troszczy się nie tylko o wyniki jego pracy, ale również o rozwój osobowości. Daje to przede wszystkim większą identyfikację wszystkich pracowników z przedsiębiorstwem. Cenione są również szkolenia szyte na miarę potrzeb pracownika. Konsekwencją tych wszystkich aspektów jest obraz przedsiębiorstwa jako tego, któremu zależy na indywidualnym rozwoju i zadowoleniu swoich pracowników.

Konfrontacja oczekiwań

Kolejną kluczową kwestią dla personelu jest możliwość konfrontacji swoich własnych pragnień z oczekiwaniami managera. Dobrze przygotowana ocena pracownika umożliwia zaplanowanie czynności, które są oparte na wiarygodnym zestawie umiejętności, kwalifikacji i cech pracowników. Ocena okresowa jest zatem narzędziem sugerującym, w jaki sposób zarządzać posiadanymi kompetencjami, by zapewnić efektywność obu stronom – i pracownikowi, i managerowi.

Podsumowując, wprowadzając oceny okresowe w trwałą kulturę organizacji powinniśmy mieć na uwadze w pierwszej kolejności korzyści dla całego zespołu, który napędzi pozostałe zasoby przedsiębiorstwa. Bo największy kapitał firmy to kompetencje jej pracowników!

Metody oceniania i przygotowanie do ewaluacji – czytaj więcej!

Ewaluacja pracowników w systemie E-Guide – sprawdź!

Zobacz demo!

English