Pokrycie kompetencji

Pokrycie kompetencji w systemie E-Guide

 

System E-Guide umożliwia stworzenie przejrzystego obrazu mocnych i słabych stron pracowników, dokładnego określenia jego braków kompetencyjnych oraz stworzenie adekwatnego względem nich planu szkoleniowego. System pozwala na łatwe i szybkie zestawienie wszystkich tych informacji, a zobrazowanie poziomu kompetencji wzmaga u pracowników ich świadomość i motywację do ich rozwoju.

 
 

Poznaj inne funkcje systemu

English