Obszary do poprawy

Obszary do poprawy w systemie E-Guide

 

Funkcja ta pozwala na określenie występujących w przedsiębiorstwie luk kompetencyjnych oraz ustalenie ich hierarchii. Identyfikacja luk kompetencyjnych oraz obszarów wymagających poprawy pozwala na stworzenie adekwatnych planów szkoleniowych oraz określenie drogi rozwoju zarówno konkretnych pracowników, jak i całego przedsiębiorstwa. Innym niezwykle ważnym następstwem wykorzystywania opisywanej funkcji jest określenie realnych kosztów niezbędnych do zredukowania luk kompetencyjnych.

 
 

Poznaj inne funkcje systemu

English