Dobór ról do pracownika

Dobór ról w systemie E-Guide

 

Możliwość doboru ról do konkretnych pracowników w systemie E- Guide pozwala na precyzyjne definiowanie kompetencji niezbędnych do pełnienia danej roli oraz wskazywanie pracowników, którzy spełniają te wymagania. Dopasowanie pełnionych przez pracownika ról do posiadanych przez niego kompetencji istotnie wpływa na efektywność jego działań, a tym samym na sprawność funkcjonowania całego przedsiębiorstwa. Dopasowanie to pozwala jednocześnie uniknąć sytuacji, w której pracownik pełni role przekraczające jego kompetencje czy też wykonuje pracę poniżej swoich kompetencji.

 
 

Poznaj inne funkcje systemu

English