Dobór pracownika do roli

Dobór pracownika w systemie E-Guide

 

Dobór pracownika do konkretnej roli w systemie E-Guide możliwy jest dzięki bazie gotowych opisów ról. Opisy te umożliwiają szybki dobór oraz ograniczają ilość pomyłek i nieodpowiednich dopasowań. Dzięki zdefiniowaniu kompetencji wymaganych przy danej roli system może wskazać pracowników, którzy w największym stopniu spełniają te wymagania. Adekwatny dobór zwiększa natomiast rzetelność i efektywność wykonywania przez pracowników poszczególnych ról.

 

Poznaj inne funkcje systemu

English