E-Guide – system do zarządzania kompetencjami

Manager przyzwyczajony do obsługi HR-owych i kadrowych modułów w dużych systemach ERP może czuć uzasadnione obawy przed wdrożeniem nowego systemu do zarządzania kompetencjami pracowników. Czy oznacza to tworzenie kolejnej obszernej bazy danych? Czy trzeba będzie przedzierać się przez gąszcz długich, być może zbyt szczegółowych raportów, co znów oznacza marnowanie ogromnej ilości czasu? A może w dodatku system będzie bardzo trudny w obsłudze? Przy projektowaniu systemu E-Guide właśnie te potencjalne wątpliwości były rozważane w pierwszej kolejności. I dlatego obsługa systemu nie wymaga ani dużego nakładu pracy, ani wielu spędzonych przed monitorem godzin. Jak efektywnie wykorzystać system do zarządzania kompetencjami pracowników E-Guide?

System do zarządzania kompetencjami

System E-Guide został pomyślany w taki sposób, aby można było na nim pracować w sposób intuicyjny. Otrzymywane raporty nie oznaczają kolejnych obszernych dokumentów (których przecież w żadnej firmie nie brakuje), lecz opierają się na przejrzystych graficznie zestawieniach wykorzystywanych bądź zaniedbywanych w danym przedsiębiorstwie kompetencji. W systemie do zarządzania kompetencjami E-Guide można stworzyć klarowną i precyzyjną mapę koniecznych do dalszego rozwoju firmy kompetencji pracowników, a następnie sprawdzać, w jakim stopniu pokrycie tych kompetencji jest w danej chwili realizowane. Można dzięki temu łatwo zdiagnozować, który z pracowników może być awansowany bądź przeniesiony na inne stanowisko, a w jakim obszarze konieczny będzie wzrost zatrudnienia. Możemy też sprawdzić, które działy firmy są zbyt silnie obsadzone, w związku z czym kompetencje niektórych pracowników są marnowane.

Kolejnym krokiem jest wprowadzanie zmian w organizacji przedsiębiorstwa oraz zakomunikowanie tych zmian pracownikom – i w tym również system do zarządzania kompetencjami E-Guide może znacznie ułatwić pracę. A wraz z przejrzystą ewaluacją (jej wyniki są gromadzone w jednym miejscu i połączone z informacjami o rolach pełnionych przez każdego z pracowników w firmie) oraz możliwością zarządzania wiedzą firmową E-Guide stanowi to spójną odpowiedź na zapotrzebowanie przedsiębiorstw, które dążą do efektywniejszego wykorzystania potencjału pracowników.

Rola kompetentnego pracownika w firmie

Co chyba najważniejsze, zarządzanie kompetencjami w systemie E-Guide opiera się przede wszystkim na takim wykorzystywaniu umiejętności i kwalifikacji pracowników, by jak najefektywniej pełnione były w firmie określone role. Innymi słowy – kładziemy akcent na praktyczne wykorzystanie kompetencji pracownika podczas pełnienia obowiązków i przy rzeczywiście podejmowanych aktywnościach, a nie na sztuczne utrzymywanie stanowisk pracy. System do zarządzania kompetencjami sprawia, że żaden pracownik nie czuje się w firmie niepotrzebny, a jego praca przynosi mu satysfakcję.

Jak widać, zarządzanie kompetencjami i zarządzanie zmianą w nowoczesnej firmie wcale nie musi być trudne, a cały proces można rozpocząć już dziś. Nie są do tego potrzebne ani setki tworzonych dokumentów ani wielomiesięczne przygotowania. Wystarczy proste, lecz efektywne narzędzie, takie jak system do zarządzania kompetencjami E-Guide i zaangażowany manager. Do dzieła!

System do zarządzania kompetencjami  E-Guide – zobacz więcej!

Korzystaj 30 dni za darmo!

 

English