Efektywna i przejrzysta ewaluacja pracowników

mamy dostęp do

  • ocen okresowych i testów  zgromadzonych w jednym miejscu
  • wiedzy o kolejnych etapach rozwoju pracownika
  • narzędzia do pilnowania terminów ewaluacji

Dzięki sprawnej ewaluacji pracowników

  • oceny pracowników mają rzeczywisty wpływ na rozkład szkoleń
  • mocne i słabe strony pracownika są odpowiednio szlifowane
  • ocena okresowa jest miarodajna, profesjonalna i zgodna z najlepszymi standardami

English