Know-how

Jak efektywnie wykorzystywać wiedzę gromadzoną w E-Guide? Nie pozostawiamy użytkowników systemu bez wsparcia. W module Know-how udostępniamy gotowe modele rozwiązań, które mogą zostać wykorzystane w innych organizacjach. Są one na tyle elastyczne, by mogły być dowolnie przekształcane i dostosowywane do indywidualnych potrzeb przedsiębiorstw z różnych branż.

Know-how to również case studies – opisy z rzeczywistych wdrożeń systemu w przedsiębiorstwach reprezentujących różne branże i modele biznesowe. Dynamiczne zmiany w funkcjonowaniu organizacji wymagają sporego zaangażowania – i dlatego najlepiej wzorować się na sprawdzonych rozwiązaniach. Moduł know-how w systemie E-Guide z pewnością ułatwi decyzje związane z zarządzaniem organizacją.

 

English