Kompletna wiedza o pracownikach

wiemy

  • jakimi kompetencjami pracowników dysponujemy
  • jakich kompetencji w firmie brakuje
  • w jaki sposób poinformować pracownika o planowanym rozwoju jego kompetencji

dzięki zarządzaniu wiedzą

  • wiemy, jakie umiejętności i talenty są przez firmę poszukiwane
  • szkolenia są dopasowane do potrzeb firmy
  • czas przygotowania nowego pracownika ulega skróceniu

English